Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole
62-600 Koło, ul.Księcia Józefa Poniatowskiego 25
tel.: (63) 2626100, tel/fax: (63) 2720850

Światowy Dzień Higieny Rąk

W dniu 10 maja 2019 r. w SPZOZ w Kole, przy wsparciu pracownic Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz Pielęgniarki Epidemiologicznej, zorganizowano na terenie SPZOZ w Kole, szkolenie w formie warsztatów z okazji Światowego Dnia Higieny Rąk.

W akcji oprócz personelu medycznego uczestniczył starosta kolski Robert Kropidłowski a w dniu 23 maja 2019 akcję wsparła Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, Andżelika Możdżanowska.
W 2009 r. WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) przyjęła program Clean Care is Safer Care: Higiena Rąk to Bezpieczna Opieka, którego nadrzędnym celem jest redukcja liczby zakażeń poprzez promowanie higieny rąk. Ta tak prosta czynność jak mycie i dezynfekcja rąk istotnie przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa opieki nad pacjentem. Polska przystąpiła do Programu w 2013 r. Jednym z jego elementów jest Światowy Dzień Higieny Rąk przypadający na dzień 5 maja. To święto skupiające się na poprawie higieny rąk personelu medycznego oraz osób, które odwiedzają chorych. Szpital również  włączył się  i wsparł tę inicjatywę bo wiemy, że wielu tragedii ludzkich można byłoby uniknąć, gdyby higiena rąk była przestrzegana nie tylko przez personel medyczny, ale przez nas wszystkich, zwłaszcza osoby odwiedzające swoich bliskich w szpitalu.
Na terenie Szpitala (m.in. korytarze główne, przed wejściem na każdy oddział szpitalny) zostały umieszczone tablice promujące higienę rąk oraz dozowniki z preparatem dezynfekcyjnym oraz pojemniki rękawiczkami jednorazowymi, by umożliwić wykonanie tej czynności wszystkim odwiedzającym.
Personel naszego Szpitala ma świadomość, że te zaledwie 30 sekund potrzebne na wykonanie w sposób właściwy procedury dezynfekcji / mycia może uratować czyjeś zdrowie, a nawet życie. Chcemy, szerzyć i promować akcje, aby świadomość mieli wszyscy przebywający i pracujący w Szpitalu.