Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole
62-600 Koło, ul.Księcia Józefa Poniatowskiego 25
tel.: (63) 2626100, tel/fax: (63) 2720850

Wiceminister Inwestycji Andżelika Możdżanowska  może wspomóc kolski Szpital

23 maja 2019 r.  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole miał zaszczyt  gościć w Kole, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, a także Pełnomocnik Rządu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw Andżelikę Możdżanowską. Inicjatorem spotkania był Starosta Kolski Robert Kropidłowski.
W towarzystwie samorządowców, dyrektora i personelu medycznego SP ZOZ w Kole, Minister obejrzała kolski Szpital – jego starą i nową część, w tym szczególnie najbardziej wymagający modernizacji Oddział Chirurgii z pododdziałem urologii. W wizycie na oddziale i w lecznicy towarzyszył radny powiatowy, Przewodniczący Komisji Zdrowia w Radzie Powiatu, lekarz- chirurg i wieloletni ordynator kolskiej Chirurgii Lech Spliter, który swoimi działaniami społecznymi bardzo wspiera  placówkę.

Ważnym punktem wizyty było  zapoznanie z problemami, z jakimi boryka się lecznica. Sekretarz stanu dostrzegła potrzebę wsparcia szpitala, m.in. poprzez możliwość uzyskania zewnętrznych źródeł finansowania, które pozwolą zrealizować inwestycje, dzięki którym szpital będzie w stanie się rozwijać, a przede wszystkim zapewnić lepsze warunki leczenia oraz pobytu swoim pacjentom.


Źródło :  https://www.youtube.com/watch?v=GNjbQ1fOAtQ
 https://www.e-kolo.pl/wiadomosci,14869,wiceminister-mozdzanowska-pomoze-kolskiemu-szpitalowi