Aktualności

 • 9 Stycznia 2018 Wtorek SPZOZ Koło zatrudni kierownika ds. administracyjno - gospodarczych:

  Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole  zatrudni kierownika ds. administracyjno- gospodarczych

  Wymagane kwalifikacje:

  ... czytaj więcej
 • 28 Maja 2018 Poniedziałek Ogłoszenie o Konkursie na:
  Udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie Ratownictwa Medycznego dla SPZOZ w Kole czytaj więcej
 • 7 Września 2017 Czwartek Ogłoszenie o Przetargu na:
  kompleksowa dostawa paliwa gazowegoczytaj więcej
 • 27 Września 2017 Środa Ogłoszenie o Przetargu na:
  dostawa energii elektrycznejczytaj więcej
 • 17 Stycznia 2018 Środa Ogłoszenie o Przetargu na:
  PLAN 2018czytaj więcej
 • 17 Kwietnia 2018 Wtorek Ogłoszenie o Przetargu na:
  Sukcesywna dostawa środków dezynfekcyjnych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koleczytaj więcej
 • 7 Czerwca 2018 Czwartek Ogłoszenie o Przetargu na:
  Świadczenie usług transportu sanitarnego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koleczytaj więcej
 • 12 Czerwca 2018 Wtorek Zamówienie do 30.000 €:
  Kompleksowa obsługa urządzeń drukujących czytaj więcej
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole
62-600 Koło, ul.Księcia Józefa Poniatowskiego 25
tel.: (63) 2626100, tel/fax: (63) 2720850

Pomoc finansowa ze środków WFOŚiGW

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole w celu poprawy oddziaływania na środowisko postanowił własnymi siłami wnioskować do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu  w sprawie udzielenia pomocy finansowej z środków krajowych  na realizację  przedsięwzięcie  w zakresie gospodarki wodno-ściekowej „Ochrona wód-Dotacje”

Wniosek pn. ”Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni ścieków dla budynku administracji” dla SPZOZ w Kole złożono w 9 grudnia 2014 roku.

Pomoc finansowa ze środków  WFOŚiGW w formie dotacji  na wsparcie realizacji powyższego przedsięwzięcia  została zaplanowana dla SPZOZ w Kole w wysokości   do 60 % wartości kosztów kawalifikowalnych przedsięwzięcia. Wniosek 4 marca 2015 roku otrzymał pozytywną ocenę merytoryczną i zakwalifikowany został do dalszego rozpatrywania w planie finansowym WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2015 a w dniu
 8 kwietnia 2015 r  został wpisany na listę  wniosków o dofinansowanie z środków krajowych.(http://www.wfosgw.poznan.pl/pub/files/file/2015/kwiecie%C5%84/Ochrona%20Wod-Dotacje.pdf). Budowę przepompowni ścieków, kanalizacji sanitarnej tłocznej oraz przebudowy istniejącego  przyłącza kanalizacyjnego zakończono 31 sierpnia 2015 roku. Zakres robót obejmował  roboty przygotowawcze, ziemne oraz montażowe.Podpisanie umowy o przyznanej dotacji nastąpiło 28 września 2015 r. w siedzibie WFOŚiGW
w Poznaniu.

Innowacyjne rozwiązanie pozwoliło  uporządkować gospodarkę wodno -ściekową   na terenie SPZOZ i  przyczyniło się w znacznym stopniu  do poprawy infrastruktury oraz  standardów korzystania ze środowiska.

 

Przygotowała:
Urszula Jaskuła

www.wfosgw.poznan.pl