Aktualności

  • 7 Lipca 2015 Wtorek Zintegrowany Informator Pacjenta - nowa funkcjonalność:

    Od 1 lipca NFZ wprowadza nową funkcjonalność – możliwość  odbioru danych dostępowych przez pełnomocnika.

    To ważna informacja, szczególnie dla osób ... czytaj więcej

  • 17 Września 2015 Czwartek Pomoc finansowa ze środków WFOŚiGW:

    Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole w celu poprawy oddziaływania na środowisko postanowił ... czytaj więcej

  • 17 Września 2015 Czwartek Zakup aparatu USG:

    Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole zakupiła  w miesiącu sierpniu 2015r. z dotacji środków podmiotu tworzącego- Rady Powiatu w Kole  nowy aparat USG ... czytaj więcej

  • 30 Listopada 2015 Poniedziałek Płatny wjazd i postój na terenie SPZOZ w Kole:

    Od 23.11.2015 r. na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole ruszyła strefa płatnego parkowania:

    Informujemy, że czytaj więcej

  • 1 Grudnia 2015 Wtorek Aparat USG dla Oddziału Położniczo - Ginekologicznego:

    W miesiącu listopad 2015r., Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole zakupiła dzięki SPONSOROM APARAT USG DLA ODDZIAŁU POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNEGO.

    Sponsorzy to:< ... czytaj więcej

  • 2 Czerwca 2016 Czwartek Wymiana Tomografu komputerowego:

    W maju 2016 r. w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej  w Kole dokonano wymiany Tomografu Komputerowego, który posiada najwyższą jakość obrazowan ... czytaj więcej

  • 29 Sierpnia 2016 Poniedziałek Audit w SPZOZ Koło:

    Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole zlecił zewnętrznej Firmie certyfikującej TUV SUD wykonanie auditu-sprawdzającego-nadzoru.
    Audit ten zostanie przeprowadzony ... czytaj więcej

  • 22 Września 2016 Czwartek Nowy tabor medyczny w zakresie Ratownictwa Medycznego:

    Nasz szpital wzbogacił się w nowy tabor medyczny w zakresie Ratownictwa Medycznego.

    20 września 2016r. karetki pogotowia zostały poświę ... czytaj więcej

  • 4 Stycznia 2017 Środa Sponsoring dla Szpitala:

    W roku 2016 sponsorzy dla Szpitala w Kole - podarowali środki finansowe na zakup nowego sprzętu -  są to:

    1. Okręgow ... czytaj więcej
    2. 1 Lutego 2017 Środa Sprzęt od WOŚP:

      W dniu 25 stycznia 2017r. nastąpiło przekazanie dla naszego szpitala w ramach Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - dla oddziału dziecięcego- naszego szpitala- LOKALIZATORA NACZYŃ KRWION ... czytaj więcej

    3. 8 Maja 2017 Poniedziałek SPZOZ w Kole nawiązał współpracę ze Stowarzyszeniem Współpracy Międzynarodowej „Kołowrotek”. :

      Samodzielny Publiczny zakład Opieki Zdrowotnej w Kole nawiązał współpracę ze Stowarzyszeniem Współpracy Międzynarodowej „Kołowrotek”< ... czytaj więcej

    4. 17 Sierpnia 2017 Czwartek Ogłoszenie o Przetargu na:
      Roboty budowlane w systemie - zaprojektuj i wybuduj - polegające na budowie bloku operacyjnego wraz z wszystkimi instalacjami wewnętrznymi oraz przyłączami oraz sporządzenie pełnej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole wraz z rozwojem usług medycznych świadczonych na rzecz mieszkańców powiatuczytaj więcej
    5. 7 Września 2017 Czwartek Ogłoszenie o Przetargu na:
      kompleksowa dostawa paliwa gazowegoczytaj więcej
    6. 26 Września 2017 Wtorek Ogłoszenie o Przetargu na:
      sukcesywna dostawa materiałów szewnych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole według poszczególnych pakietów (II) - uzupełnienieczytaj więcej
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole
62-600 Koło, ul.Księcia Józefa Poniatowskiego 25
tel.: (63) 2626100, tel/fax: (63) 2720850

Pomoc finansowa ze środków WFOŚiGW

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole w celu poprawy oddziaływania na środowisko postanowił własnymi siłami wnioskować do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu  w sprawie udzielenia pomocy finansowej z środków krajowych  na realizację  przedsięwzięcie  w zakresie gospodarki wodno-ściekowej „Ochrona wód-Dotacje”

Wniosek pn. ”Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni ścieków dla budynku administracji” dla SPZOZ w Kole złożono w 9 grudnia 2014 roku.

Pomoc finansowa ze środków  WFOŚiGW w formie dotacji  na wsparcie realizacji powyższego przedsięwzięcia  została zaplanowana dla SPZOZ w Kole w wysokości   do 60 % wartości kosztów kawalifikowalnych przedsięwzięcia. Wniosek 4 marca 2015 roku otrzymał pozytywną ocenę merytoryczną i zakwalifikowany został do dalszego rozpatrywania w planie finansowym WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2015 a w dniu
 8 kwietnia 2015 r  został wpisany na listę  wniosków o dofinansowanie z środków krajowych.(http://www.wfosgw.poznan.pl/pub/files/file/2015/kwiecie%C5%84/Ochrona%20Wod-Dotacje.pdf). Budowę przepompowni ścieków, kanalizacji sanitarnej tłocznej oraz przebudowy istniejącego  przyłącza kanalizacyjnego zakończono 31 sierpnia 2015 roku. Zakres robót obejmował  roboty przygotowawcze, ziemne oraz montażowe.Podpisanie umowy o przyznanej dotacji nastąpiło 28 września 2015 r. w siedzibie WFOŚiGW
w Poznaniu.

Innowacyjne rozwiązanie pozwoliło  uporządkować gospodarkę wodno -ściekową   na terenie SPZOZ i  przyczyniło się w znacznym stopniu  do poprawy infrastruktury oraz  standardów korzystania ze środowiska.

 

Przygotowała:
Urszula Jaskuła

www.wfosgw.poznan.pl