Aktualności

 • 22 Lipca 2014 Wtorek Zmiana Dyspozytorni Ratownictwa Medycznego:

  Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole zgodnie z „Wojewódzkim planem działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa wielkopo ... czytaj więcej

 • 30 Lipca 2014 Środa Pracownia Rentgenowska i Pracownia Tomografii Komputerowej:

  W wyniku przeprowadzonego konkursu i podpisaniu umowy od 04 lipca 2014r. realizacja świadczeń w Pracowni ... czytaj więcej

 • 12 Stycznia 2015 Poniedziałek Darowizna z kliniki Helios w Northeim:

  W dniu 23 grudnia 2014r. oraz 07 stycznia 2015r. przybyły do naszego szpitala dwa transporty-tiry z załadunkiem: łóżek pielęgnacyjnych, kilkadziesiąt mat ... czytaj więcej

 • 4 Lutego 2015 Środa Ogłoszenie o Przetargu na:
  Ubezpieczenie SPZOZ w Kole 2015czytaj więcej
 • 6 Lutego 2015 Piątek Ogłoszenie o Przetargu na:
  dostawa produktów farmaceutycznych czytaj więcej
 • 25 Lutego 2015 Środa Ogłoszenie o Przetargu na:
  Przeglądy, konserwacje, naprawy sprzętu medycznegoczytaj więcej
 • 30 Marca 2015 Poniedziałek Ogłoszenie o Przetargu na:
  środki dezynfekcyjne 2015czytaj więcej

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole
62-600 Koło, ul.Księcia Józefa Poniatowskiego 25
tel.: (63) 2626100, tel/fax: (63) 2720850

Witamy w SPZOZ Koło

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Kole, zwany dalej: "Zakładem" jest podmiotem leczniczym nie będącym przedsiębiorcą, wykonującym działalność leczniczą, pokrywającym z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty swojej działalności i regulującym swoje zobowiązania. Nadzór nad Zakładem sprawuje podmiot tworzący, którym jest Powiat Kolski. Zakład działa m.in. na podstawie:
 1. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz.U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.), zwanej w dalszej części Statutu "ustawą",
 2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t.: Dz.U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.),
 3. Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t.: Dz.U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) ,
 4. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.).
Siedziba Zakładu mieści się pod adresem: Koło 62-600, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 25.
 1. Zasadniczy obszar działania Zakładu obejmuje teren Powiatu Kolskiego, w skład którego wchodzą:
  • gmina miejska Koło,
  • miasto i gmina Dąbie,
  • miasto i gmina Kłodawa,
  • miasto i gmina Przedecz,
  • gmina Grzegorzew,
  • gmina Kościelec,
  • gmina Babiak,
  • gmina Chodów,
  • gmina Olszówka,
  • gmina Osiek Mały,
  • gmina Koło.
 2. Zakład może obejmować też swoim działaniem:
  • ogół mieszkańców całego kraju,
  • cudzoziemców.

Pokaż SPZOZ w Kole na większej mapie