Aktualności

 • 22 Lipca 2014 Wtorek Zmiana Dyspozytorni Ratownictwa Medycznego:

  Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole zgodnie z „Wojewódzkim planem działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa wielkopo ... czytaj więcej

 • 30 Lipca 2014 Środa Pracownia Rentgenowska i Pracownia Tomografii Komputerowej:

  W wyniku przeprowadzonego konkursu i podpisaniu umowy od 04 lipca 2014r. realizacja świadczeń w Pracowni Rentgenowskiej i Pracowni Tomografii K ... czytaj więcej

 • 1 Czerwca 2015 Poniedziałek Dar Malinowej Mamby dla kolskiego Szpitala:

  W związku z IV Turniejem o Puchar Malinowej Mamby, który miał miejsce w dniach 28 luty do 01 marca 2015r. jak również w dniach 22 marca 2015r. odbył się III Kolski Charytatywny Marato ... czytaj więcej

 • 25 Czerwca 2015 Czwartek Rada Społeczna SPZOZ w Kole:

  W dniu 03 lipca 2015r. odbyło się I posiedzenie n/w składu Rady Społecznej w sali konferencyjnej biurowca Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki zdrowotnej w Kole. Nastąpiło również pożegn ... czytaj więcej

 • 7 Lipca 2015 Wtorek Zintegrowany Informator Pacjenta - nowa funkcjonalność:

  Od 1 lipca NFZ wprowadza nową funkcjonalność – możliwość  odbioru danych dostępowych przez pełnomocnika.

  To ważna informacja, szczególnie dla osób ... czytaj więcej

 • 19 Sierpnia 2015 Środa ISO 9001:2008:

  Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole, zlecił na podstawie zawartej umowy przeprowadzenie Auditu Odnawiającego w naszym szpitalu w ... czytaj więcej

 • 27 Sierpnia 2015 Czwartek Wielkopolskie Święto Mleka w Powiecie Kolskim 2015:

  W dniu 22 sierpnia 2015r. na stoisku imprezy „Wielkopolskie Swięto Mleka w powiecie kolskim 2015” Samodzielny Publiczny Zakład Opie ... czytaj więcej

 • 31 Lipca 2015 Piątek Ogłoszenie o Konkursie na:
  Udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne wykonywane przez lekarzy. czytaj więcej
 • 19 Sierpnia 2015 Środa Ogłoszenie o Przetargu na:
  wynajem ambulansów IIczytaj więcej
 • 21 Sierpnia 2015 Piątek Ogłoszenie o Przetargu na:
  Wykonanie I etapu Infrastruktury sieciowej pasywnej oraz dedykowanej sieci zasilającej - budynek administracjiczytaj więcej

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole
62-600 Koło, ul.Księcia Józefa Poniatowskiego 25
tel.: (63) 2626100, tel/fax: (63) 2720850

Witamy w SPZOZ Koło

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Kole, zwany dalej: "Zakładem" jest podmiotem leczniczym nie będącym przedsiębiorcą, wykonującym działalność leczniczą, pokrywającym z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty swojej działalności i regulującym swoje zobowiązania. Nadzór nad Zakładem sprawuje podmiot tworzący, którym jest Powiat Kolski. Zakład działa m.in. na podstawie:
 1. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz.U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.), zwanej w dalszej części Statutu "ustawą",
 2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t.: Dz.U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.),
 3. Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t.: Dz.U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) ,
 4. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.).
Siedziba Zakładu mieści się pod adresem: Koło 62-600, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 25.
 1. Zasadniczy obszar działania Zakładu obejmuje teren Powiatu Kolskiego, w skład którego wchodzą:
  • gmina miejska Koło,
  • miasto i gmina Dąbie,
  • miasto i gmina Kłodawa,
  • miasto i gmina Przedecz,
  • gmina Grzegorzew,
  • gmina Kościelec,
  • gmina Babiak,
  • gmina Chodów,
  • gmina Olszówka,
  • gmina Osiek Mały,
  • gmina Koło.
 2. Zakład może obejmować też swoim działaniem:
  • ogół mieszkańców całego kraju,
  • cudzoziemców.

Pokaż SPZOZ w Kole na większej mapie