Informacje

     Informacje ogólne

     Schemat organizacyjny

     Kierownictwo

     Komórki organizacyjne

     Zamównienia publiczne

     Status prawny

     Og?oszenia o naborze

     Cel dzia?ania SPZOZ

     Cennik us?ug

     Udost?pnianie dokumentacji
         medycznej

   Inne

     Informacje nieudost?pnione

     BIP u?yteczne linki
   Serwis

     Instrukcja obs?ugi

     Redakcja biuletynu

     Statystyka odwiedzin

     Rejestr zmian

     Mapa strony


Szukaj:


Biuletyn Informacji Publicznej
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej

ul. Poniatowskiego 25
62-600 Koło


Godziny urzędowania administracji:
poniedziałek - piątek
od 730 do 1505
e-mail: sekretariat@spzozkolo.pl

tel.: 632-626-100, tel/fax: 632-720-850

NIP 666-18-89-172, Regon 000308554© 2017 SPZOZ Koło. Krzysztof Nowakowski.